Jun 22, 2015

כתבה בגלובס - "בריאות ללא מתנגדים - נחשו מי לא הוזמן לכנס על קרינה".


כשפורסם שתנודע בראשות ד"ר סדצקי מתכננים כנס בנושא קרינה אליו טענו שהוזמנו "כל בעלי העניין", http://www.hit.ac.il/mc/tnuda15/, פניתי לסדצקי ביום 4/6/15, וביקשתי לדעת:

(1) מי הם "כל בעלי העניין" שהוזמנו
(2) מי מממן את הכנס
(3) מי מייצג את הציבור ואת הגורמים המתנגדים לקרינה ולוויפי
(4) ביקשתי לדעת האם "נפגעי הקרינה" שחלקם ילדים ושבג"צ הכיר בתחלואתם מהקרינה (ולמעשה, דחה לגבי כך את עמדת סדצקי בנושא) אינם "בעלי עניין".
(5) אם אמנם הם בעלי עניין – אז מי הוזמן לייצגם
(6) כתבתי שאם לא הזמינו גורם שמייצג את נפגעי הקרינה, ביקשתי להיות מוזמנת בהתחשב בכך שאני נפגעת קרינה בעצמי, יזמתי את הבג"צ לאסור וויפיי בבתי-הספר, חשפתי את התחלואה של הילדים ברגישות לקרינה והראנו שהיא ממש מגפה ואני פועלת משפטית וציבורית בנושא בארץ ובעולם

סדצקי לא ענתה למכתב, גם לא למכתב תזכורת ששלחתי לה ב-14/6/15, וגם לא ל-4 שיחות טלפון ביום לפני הכנס.

במשך השבועיים בהם המתנתי לתשובה, פעלתי מול התקשורת לידע אותם שסדצקי טוענת שהזמינה לכנס שלא ברור מי מממן אותו את "כל בעלי העניין", אולם "בעלי עניין" מרכזיים, כאלו שהאג'נדה שלהם לא תואמת את זו של סדצקי, לא הוזמנו. לקריאת ההודעה לעיתונות לחצו כאן.  

סדצקי לא הזמינה את העמותה לסלולריות שפויה – גוף ציבורי שהגיש 3 בג"צים בנושא הקרינה.

היא לא הזמינה אף ארגון הורים למרות שאחת הסדנאות התמקדה בנושא הקרינה בבתי-הספר ולמרות שעשרות רבות של וועדי הורים ברחבי הארץ נלחמים בהכנסת הוויפי והטאבלטים לבתי-הספר. היא גם לא הזמינה את הנהגת ההורים הארצית שהיא אחד מהעותרים בעתירה לבג"ץ לאסור וויפיי בבתי-הספר שיזמתי לפני 3 שנים.

היא גם לא הזמינה נציגות של נפגעי הקרינה, למרות כאמור, שהתחלואה מהקרינה היא במיימדי מגיפה, תחלואה ממנה מתעלמת סדצקי ולה היא מתכחשת.

סצדקי גם לא ענתה על שאלות כמו מי הם "בעלי העניין" שכן הוזמנו, ועל שאלה אקוטית כמו מי מממן את הכנס.

התקשורת הפעילה לחץ על סדצקי, שבסופו אישרו את עמיר בורנשטיין Amir Borenstein ואת רוני קלר מהעמותה לסלולריות שפויה.

לעיתון "גלובס" שפנה אליה סדצקי אמרה שהזמינה 2 עותרים מהעתירה לאסור וויפיי בבתי-הספר שיזמתי לפני 3 שנים, ולכן לא יכלה להזמין אותי ותזמין פעם הבאה...אולם בפועל לא הזמינה סדצקי אף אחד מהעותרים וגם אותי לא היתה לה ואין לה שום כוונה להזמין בעתיד. סדצקי שוב שיקרה.

הגלובס הבין שסדצקי משקרת ועשה אייטם במגזין סופהשבוע לגבי התנהלותה של סדצקי - : "בריאות ללא מתנגדים - נחשו מי לא הוזמן לכנס בנושא קרינה".

ואם היה ספק, הרי שביום האירוע הגעתי לכנס בכל-זאת. הצגתי את עצמי בפני סדצקי, שכן מעולם לא נפגשנו קודם לכן, ואמרתי לה שהשארתי לה 4 הודעות בטלפון...היא אמרה שהיא היתה "עסוקה" ומיד פנתה לשולחן הקבלה והודיעה להם ש"אסור להכניס את דפנה"...

התנהלותה של סדצקי היא חמורה. לא רק שהיא מטעה את הציבור, את בית-המשפט, את התקשורת, הטעתה במחקר מדעי, והיא מנסה לסתום פיות כמו התנהלותה בכנס זה, היא מתעלמת מתחלואה חמורה שהיא מגפה, תחלואה שהיא גרמה במדיניותה הפשוט פושעת.

No comments:

Post a Comment