Aug 15, 2012

HEBREW VERSION - 40 SCIENTISTS - Correcting the Gross Misinformation - Press Release in Hebrew


Recently, fourty leading scientists on the issue of electro-magnetic radiation ('EMR) from around the world, has issues a letter warning about the gross misinformation regarding the adverse health effects of the cellulare/wireless radiation. (To read the letter in English: https://docs.google.com/open?id=0B0QsuOEB4bKBUGRiMHBJMkxEQjQ) They determined that EHS is a condition caused by EMR and it is in the scale of an epidemic, that 'Smart' Meters pose severe health risk, that a link between EMR and cancer was established and that there is persecution of scientists who find adverse health effects. In Israel we issued a press release regarding the letter.

הטעיית הציבור לגבי נזקי הקרינה – 40 מומחים בינלאומיים מתריעים על הטעייה חמורה של הציבור לגבי נזקי הקרינה

למעלה מ-40 מומחים בינלאומיים מהאוניברסיטאות המובילות בעולם כולל פרופסור אליהו ריכטר מהאוניברסיטה העברית ובי"ח הדסה מתריעים במכתב פתוח הנקרא Correcting the Gross Misinformation “  לגבי הטעייה חמורה של הציבור לגבי נזקי הקרינה כולל לגבי סרטן ולגבי אי סבילות לקרינה אלקטרומגנטית (EHS) ממנה כבר סובלים לפחות 10% מהאוכלוסיה. ה-EHS היא במימדי מגיפה.

המומחים הם מהמוסדות האקדמאים המובילים בעולם כולל מומחים מברקלי וקולומביה בראשות פרופסור דיוויד קרפנטר.  ביניהם גם המדענים שגילו כבר לפני יותר מ-20 שנה כי קרינת ה-Radio Frequency  (RF)  ברמה המשמשת את הטלפונים הניידים יכולה לשבור את ה-DNA ואת מחסום דם-מוח. מחקריהם של המומחים החתומים על המכתב מצטברים למאות מחקרים המוצאים פגיעות פיזיולוגיות של ה- RF וקרינת ה-Microwave המשמשת את הניידים, האנטנות, הטלפונים האלחוטיים וה-WIFI. מדענים אלו אינם ממומנים על-ידי תעשיית הסלולר, אינם נגועים בניגוד אינטרסים והאינטרס היחיד שלהם הוא הגנה על בריאות הציבור.

הצהרות כי אין קשר בין סלולר לסרטן הן הטעיה בוטה של הציבור


המדענים קובעים כי הצהרות כגון "אלפי מחקרים מראים כי אין קשר בין קרינה סלולרית לסרטן" של מדענים ומשרדי יחסי הציבור של התעשייה הם פשוט שקר. בפועל ישנם רק שני תריסר של מחקרים כאלו וכולם מחקרים הממומנים על-ידי התעשייה. כמו-כן מחקרים אלו הם בעלי ליקויים מדעיים רבים בתכנונם ולכן לא תקפים מדעית.

חברות הביטוח לא מבטחות את נזקי הקרינה ולא מתייחסות למחקרי התעשיה
עשרות דוגמאות עם מזהמים סביבתיים כגון עם טבק ואסבסטוס, מוכיחים כי מחקרים הממומנים על-ידי התעשייה אין להם ערך וחברות הביטוח הגדולות בעולם למדו מנסיונן ולא מסתמכות על מחקרים אלו. חברות הביטוח הגדולות בעולם,Lloyds  ו-Swiss Rea  לא מוכנות לבטח את חברות הסלולר וקראו ליתר החברות לא לבטח מפני נזקי הקרינה.

מחקרים עצמאיים מראים קשר מובהק בין קרינה לסרטן בייחוד אצל ילדים

המדענים קובעים כי מחקרים שלא מומנו על-ידי התעשייה מוצאים באופן עקבי קשר משמעותי בין סרטן המוח לקרינה. העלייה מדאיגה ביותר בקרב ילדים, למשל המכון האנגלי לסטטיסטיקה קובע כי הייתה עליה של 50% בסרטני ה- frontal and temporal lobe בקרב ילדים בין השנים 1999 ל-2009. קביעות אלו תואמות את המציאות בשטח. לפני שבוע נפתחה בצפון מרפאה של קופת חולים כללית בשל עלייה משמעותית במקרי סרטן מוח, פה וצוואר, כולם סרטנים הקשורים לקרינה.

EHS – אי סבילות לקרינה במימדי מגיפה


המומחים קובעים כי EHS, אי סבילות לקרינה, אמנם נגרמת מחשיפה לקרינה הסלולרית/אלחוטית. שיעור הסובלים מ-EHS מוערך בלמעלה מ-10% על-ידי עשרות מחקרים וזאת בניגוד לטענה שהעלתה פרופסור סדצקי בראיון רדיו בתוכניתה של יעל דן כי מספר הסובלים הוא קטן מאוד.  

באוסטריה, שאיגוד הרופאים שלה פרסם לאחרונה הנחיות לכל הרופאים כיצד לאבחן EHS, נמצא שיעור של עד 17% וישנה אף הערכה כי עד 2017 50% מהואלוסיה תסבול מ-EHS. בשל העדר מימון למחקרים של EHS, המכניזם של התופעה אינו ברור לגמרי אולם מספר מחקרים מראים פריצה של מחסום דם-מוח שתפקידו למנוע כניסת רעלים למוח ופגיעה של ממברנות התאים, כולן תופעות המוכרות כפגיעות של קרינה.

אלו שנפגעו ב-EHS כתוצאה מהקרינה סובלים ממגוון תופעות ניורולוגיות ואחרות כגון בעיות שינה, פרפורי לב, מגרנות, סחרחורות, בחילות, בעיות עור ובעיות קוגנטיביות כשהם נחשפים לקרינה. החולה המפורסמת בעולם ב-EHS היא ד"ר גרו הארלם ברנטלנד, ראש ממשלת נורבגיה לשעבר, רופאה במקצועה אשר בעת היותה ראש ארגון הבריאות העולמי, ה-WHO,  בשנת 2004 הצהירה כי היא סובלת מ-EHS.

קרינה לא מחממת לא מסוכנת?


המדענים גם מדגישים כי הטענה כי לא ברור כיצד הקרינה בעוצמה הנמוכה מעוצמת החימום יכולה לגרום להשפעות בריאותיות שליליות היא מופרכת, ומי שטוען זאת אינו מכיר ומבין את המחקרים בתחום. למעשה יותר מאלף מחקרים חלקם אף מלפני חמישים שנים מראים מספר מכניזם של פגיעה, כולל פגיעה ב-DNA, במחסום דם-מוח, יצירת רדיקלים חופשייים, כולל למשל מחקרו של פרופ' יוסי פרידמן ממכון וייצמן.

המדענים מסבירים כי ההצהרות כי לקרינה אין השפעות פיזיולוגיות הן מגוחכות שכן כבר עשרות שנים נעשה שימוש בקרינה זו לטיפולים רפואיים, למשל, קרינת ה-RF משמשת לטיפול המזרז לאיחוי שברים וכדי לשבור את מחסום דם מוח כדי להעביר כימוטרפיה למוח. אולם הם מסבירים כי אופי השימוש בקרינה זו בטכנולוגיה הסלולרית אלחוטית כיום היא המזיקה ביותר בשל השימוש הנרחב, כפי שמעידה תופעת ה-EHS . מלבד האפקט הבריאותי של שימוש מצטבר, משפיעים גם גובה התדר, אופי התדר ומשתנים אישיים.

השתקת מדענים


המדענים מתייחסים למציאות עגומה כפי שתוארה גם על ידי ראש הסוכנות האירופית להגנת הסביבה, ג'קלין מקגלייד, בה מדענים המוצאים נזקים של הקרינה ומזהירים מפניה נרדפים, המימון של מחקריהם נלקח מהם והם סובלים מאפלייה שכן האוניברסיטאות במידה רבה ממומנות ותלויות במימון התעשיה.  המשך הפריסה של טכנולוגיות אלחוטיות בארץ למרות נזקים מוכחים


למרות העובדות כאמור, גברת סדצקי המייצגת את משרד הבריאות ובעצמה ממומנת על-ידי התעשייה, במסמך ממשלתי לאחרונה כתבה כי לא ניתן להעריך את נזקי הקרינה ובמקום לקחת צעדים להעריך את נזקי הקרינה כולל תופעת ה-EHS ולהשתמש בעקרון הזהירות המונעת אותו היא מצטטת אך לא מיישמת, היא בחרה לתמוך בהוספת אנטנות דור 4 שיגבירו את הקרינה לפחות פי 300. כמו כן בניגוד להמלצת ארגונים בינלאומיים הדורשים לאסור WIFI בבתי-ספר,  משרד החינוך רק המליץ להעדיף אינטרנט קווי ובפועל מבוצעת בימים אלו פריסה של רשתות WIFI ומחשבים ניידים בבתי ספר בעידוד ובתמיכת משרד החינוך ובכך כופים קרינה של ילדים במוסדות החינוך בישראל ללא אישור ההורים ולעיתים בניגוד לדרישת ההורים וזאת בעוד אין למדינה ולמוסדות החינוך ביטוח כנגד נזקי הקרינה.בין המדענים, פרופסור הנרי ליי (גילה שקרינה שוברת DNA), פרופסור מרטין בלנק, פרופסור פריי ופרופסור סלפורד (גילו פריצת מחסום דם מוח ופגיעות קוגניטיביות), פרופסור ג'והנסון, פרופסור גרגוריוב, פרופסור גולדוורסי, פרופסור הרדל, פרופסור מרינו, פרופסור מילהם, פרופסור הוואס, פרופסור אוברפלד, ד"ר פיליפס (גילה פגיעה ב-DNA ) ורבים אחריםלמכתב המומחים באנגלית:

http://maisonsaine.ca/smart-meters-correcting-the-gross-misinformation/לפרטים נוספים:

דפנה טחובר, 0732696361 או dtachover@gmail.com

עמיר בורנשטיין, 09-9559965 norad4u@gmail.com

No comments:

Post a Comment