Dec 26, 2014

כתבה בעיתון ישראל היום : "הקרינה זה כואב?"


כתבה של העיתונאית סמדר סלטון, שפורסמה ביום 26.12.14, במוסף שישי-שבת של "ישראל היום", לגבי מגיפת התחלואה ברגישות לקרינה שנגרמת מחשיפה לקרינה אלחוטית-סלולרית. בכתבה מרואיינים פעילים בנושא כגון עמיר בורנשטיין, ד"ר זמיר שליטא, עו"ד דפנה טחובר וכן ילדים ומבוגרים רבים שחלו במחלה. מטרידות ביותר הן הססמאות של הגורמים השונים במדינה כגון משרד הבריאות, העיריות וכו' שמדברים בססמאות במקום להתמודד עם הבעיה. התעלמות מבעיה רק מגדילה את מימדיה.

לחצו כאן לקישור לכתבה

No comments:

Post a Comment